טקסטים לשירים

א ב

א' אוהל
ב' זה בית
ג' זה גמל גדול
ד' דלת שנטרקת וסוגרת על הכל

ה' וו' זה הוא והיא
ז' זה מה שנשאר
ח' זה חרא
ט' טעינו
ועכשיו הכל נגמר

ילדים בני שש ושבע
אלף בית אלף בית
משחקים בגיר וצבע
אני מת אני מת
לא יודעים לקרוא עדיין
אלף אלף בית
ובסוף נשאר רק ז'
אני מת

נ' נפלתי
ס' סעמק
ע' שן הלכו כולן
פ' פחדתי וצדקתי
שאני אפסיד אותן

ק' זה קולה רום ווודקה
ש' שתיתי שש כוסות
ת' תגיד איך לא קראת
מה כתוב בין השורות

ילדים בני שש ושבע
אלף בית אלף בית
משחקים בגיר וצבע
אני מת אני מת

לא יודעים לקרוא עדיין
אלף אלף בית
ובסוף נשאר רק ז'
אני מת