טקסטים לשירים
ראיתי אותי

ראיתי אותי
אחזתי ביד ילדה קטנה
היית איתי
שיחקנו ביחד בגינה

"מעלה ומטה, אני ואתה"
שרנו והיא נדנדה
שבנו הביתה, ככה כתבת
מישהו הקריא אגדה

מה שביקשתי מבלי לקבל
לא היה בשבילי
לא הייתי צריך את הרוב

מה שקיבלתי מבלי לבקש
הזדמנות אמיתית
אפשרות לרגש, לאהוב

ראיתי אותי
רציתי את אבא מאושר
בילדותי, לפני הקהל, עומד ושר

תו שהגיח ולא הניח
עד שמצא מנגינה
זו שיודעת ככה לגעת
מהמילה הראשונה

מה שביקשתי מבלי לקבל
לא היה בשבילי
לא רציתי בכלל את הרוב

מה שקיבלתי מבלי לבקש
הזדמנות לרגש
אפשרות אמיתית לאהוב

אולי האושר מגיע בתמורה
נתתי הכל, זכיתי בכל בחזרה

מה שביקשתי מבלי לקבל
לא היה בשבילי
לא הייתי צריך את הרוב

מה שקיבלתי מבלי לבקש
הזדמנות אמיתית
אפשרות לרגש, לאהוב